0470-24 000 info@tandhalsa.se

Affärsidé & Vision

SmilemunAffärsidé:
Att ge patienten den allra bästa tandvården på ett för dem kostnadseffektivt sätt.

Vision
”Att alltid ge våra patienter ett engagerat och välkomnande bemötande samt toppkvalitativ tandvård till rätt pris.
För oss är det viktigt att du som patient känner att vi bryr oss om Dig”